EN NL e-mail bulletin contact

Individueel sponsorprogramma

Ongeveer veertig individuele leerlingen op onze scholen hebben een vaste sponsor in Nederland.
De laatste schooljaren zijn dure jaren, met name door de hoger gekwalificeerde vakdocenten. Hulp van individuele sponsors zorgt ervoor dat de armste leerlingen niet voortijdig afhaken.

Leerlingen die dat heel graag willen en er slim genoeg voor zijn, kunnen dankzij hun sponsor soms zelfs de overstap maken naar duurdere Engelstalige scholen.

De kinderen en hun omgeving
De meesten van onze studenten komen uit de wijk Nagwa, de wijk van de riksharijders en de kastelozen.

Het gemiddelde inkomen is er nog geen € 2 per dag. De huizen zijn klein – vaak is er maar één kamer – en zonder sanitair. De mensen wassen zich op straat, bij de pomp; hun behoefte doen ze op de omliggende veldjes en aan de oever van de Ganges.

Door de slechte hygiënische omstandigheden komen veel ziektes voor; door geldgebrek zijn de maaltijden (overigens vaak maar één per dag) eenzijdig. Bijna alle kinderen lijden aan vitamine- en eiwittekorten.

De meeste ouders van onze leerlingen zijn ongeletterd.

Selectie
De individueel gesponsorde leerlingen worden zorgvuldig geselecteerd.

Bij de selectie van nieuwe leerlingen wordt gekeken naar het gezinsinkomen, de grootte van het gezin en de motivatie van kind én ouders.
Wanneer ouders er niet achter staan dat hun kinderen, vaak voor jaren, naar school gaan, is het risico groot dat kinderen vroegtijdig de school verlaten – soms om te gaan werken, soms, bij meisjes, om te trouwen.

Steeds meer wordt het belang ingezien van scholing voor meisjes. Vaak vragen nieuwe sponsors ons nadrukkelijk om van hun geld een meisje te selecteren.

De stichting neemt niet meer dan twee kinderen uit één gezin op in het sponsorprogramma en bij voorkeur vanaf klas 9, de duurdere jaren.

Ons uitgangspunt is dat Stichting Benares Schoolfonds díe kinderen ondersteunt die zonder onze hulp geen goede scholing zouden krijgen of hun school niet zouden afmaken.

Om de ouders niet alle verantwoordelijkheid voor de scholing van hun kinderen uit handen te nemen, dragen ze zelf een klein bedrag bij. Dat motiveert ze extra om hun kinderen dagelijks naar school te sturen.

Onze overheadkosten waren in 2023: 1,9%