EN NL e-mail bulletin contact

Vatsalya School (Jaipur)

De school maakt deel uit van de campus Udayan bij Jaipur, een initiatief van de ngo Vatsalya. 

De campus is ooit opgezet als kinderdorp voor straatkinderen en wezen.
Het is een prachtig complex, 20 kilometer buiten Jaipur, midden in de woestijn van Rajasthan, met alle mogelijke voorzieningen.

De situatie is enkele jaren geleden veranderd: de Indiase overheid wil dat weeskinderen zo snel mogelijk door particulieren geadopteerd worden. Opvang zoals in Udayan is niet langer gewenst, tenzij kortdurend.  Het aantal kinderen dat op Udayan werd opgevangen, was de laatste jaren sterk teruggelopen. Nieuwe kinderen opnemen was al langer aan strengere regels gebonden.
Vatsalya vreesde toenemende overheidsbemoeienis en besloot haar vergunning voor de opvang van deze doelgroep niet te verlengen.

De organisatie verlegde haar focus naar kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

De Vatsalya School, die onderwijs biedt tot en met klas 10, staat open voor kinderen van arme boeren en dagloners uit de omliggende dorpen.
Om deze families zoveel mogelijk bij te staan en om de prachtige faciliteiten van het kinderdorp te benutten, is gekozen voor een schoolrooster van ‘s morgens 7 uur tot ‘s avonds 7 uur.

De infrastructuur ligt er. Er is enorm veel ruimte  voor sport en spel.
Er zijn kleine wooneenheden met bedden en sanitaire voorzieningen. En er is een grote keuken, waar met gemak veel maaltijden  bereid kunnen worden, met groente van eigen grond.

De schoolkinderen krijgen, naast hun reguliere lesprogramma, een ontbijt, een lunch, tussendoor melk en fruit; ze rusten ‘s middags in de voormalige woonhuisjes, ze sporten, maken huiswerk, mediteren, en krijgen muzieklessen en handvaardigheid. Een veelzijdig programma.

De school heeft een goed voorziene bibliotheek, een computerruimte en een prachtig Science Center voor de exacte vakken natuurkunde, biologie en scheikunde. Er kunnen proeven gedaan worden en demonstraties gegeven, niet alleen voor de eigen leerlingen, maar ook voor omringende scholen en andere belangstellenden.

Het onderwijzersteam wordt permanent gecoacht en zorgvuldig klaargestoomd voor nieuwe systemen en moderne methodes van onderwijs. De school heeft een volledig uitgerust audio-visueel practicumlokaal. En het curriculum wordt voor minimaal 30% buiten het klaslokaal ingevuld – het zogeheten leren in het veld.

Vatsalya biedt een allroundopleiding, waarmee kinderen later alle kanten op kunnen.
Alle leerlingen boven de 14 jaar krijgen een basale beroepsopleiding. Dit onderwijsconcept vergroot volgens Jaimala en Hitesh Gupta, grondleggers van Vatsalya, de kans op een baan aanzienlijk.

vatsalyaschool >

Onze overheadkosten waren in 2023: 1,9%