EN NL e-mail bulletin contact

Little Stars School

In 2005 startte Stichting Benares Schoolfonds met de ondersteuning van Little Stars School. Little Stars School (LSS) is in 2002 speciaal voor de allerarmsten opgericht. Begonnen op het dak van haar ouderlijk huis met zeven kleine meisjes, heeft directeur Asha Pandey nu de beschikking over twee prachtige schoolgebouwen, waar 900 kinderen lager en middelbaar onderwijs genieten.

De school is een twaalf-klassige, zogenoemde Hindi-medium school; de lessen worden gegeven in het Hindi. Engels wordt als apart vak gegeven. 

De school draait geheel op donaties, uit India vaak in natura (bv. ventilatoren of snacks bij vieringen), uit het buitenland het broodnodige geld voor salarissen, onderhoud gebouwen, hostel en schoolmaterialen.

De school heeft een inpandig hostel waar 25 weesmeisjes worden opgevangen.

Little Stars School is volop in beweging. Niet alleen is de oude school gerenoveerd en is een tweede schoolgebouw gerealiseerd met alle vereiste voorzieningen, ook aan het onderwijs wordt permanent gewerkt.

Die twee dingen hangen samen, vindt directeur Asha Pandey. Want voor het bieden van hooggekwalificeerd onderwijs tot en met klas 12 – en dat doet de school – heb je goed opgeleide onderwijzers nodig, die een goed salaris krijgen; en goed opgeleide onderwijzers krijg je pas als de school aantrekkelijk is en goed geoutilleerd.

LSS is weliswaar een Hindi-medium school (de instructietaal is Hindi), maar hecht veel belang aan een goede beheersing van het Engels. Daarom worden, naast de gewone Engelse les, in de hogere klassen ook enkele vakken in het Engels gegeven.

De school is zeer actief; aan allerlei maatschappelijke problematiek wordt aandacht besteed, zoals aan HIV-Aids, het milieu (lucht, water en het belang van groenvoorziening) en sanitatie.

Stichting Benares Schoolfonds sponsort op Little Stars School de schoolkosten van 70 van de armste leerlingen, ze betaalt de salarissen van vijf onderwijzers en de kosten van opvang in het hostel van vijf weesmeisjes. Daarnaast stelt ze jaarlijks een bedrag beschikbaar voor bijscholing van de onderwijzers en verbetering van hun salarissen.

littlestarsschool >

Onze overheadkosten waren in 2023: 1,9%