EN NL e-mail bulletin contact

donaties

Stichting Benares Schoolfonds te Wouw
IBAN: NL97RABO01943913 53
BIC/SWIFT: RABONL2U
Fiscaal nummer / RSIN: 8119.77.936

Hoe kunt u ons werk steunen?

Als schoolsponsor 
Voor € 23 per maand (of € 275 per jaar) biedt u een kind (basis)onderwijs, schoolboeken, een uniform. Als u dat wilt, ontvangt u jaarlijks een foto en schoolrapport van het door u gesponsorde kind.

Maar u kunt ook andere onderdelen van ons werk sponsoren. Maakt u zelf uw keus:

Als (vaste) donateur 
Ook ieder ander vast bedrag per jaar of een eenmalige donatie komt ten goede aan het onderwijs en de leerlingen. Van losse en eenmalige donaties konden de afgelopen jaren veel extra projecten worden gerealiseerd:

Uw schenkingen zijn fiscaal aftrekbaar
Stichting Benares Schoolfonds is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw schenkingen zijn fiscaal aftrekbaar boven een bepaalde drempel.
Die drempel geldt niet wanneer u uw schenking vastlegt in een schriftelijke overeenkomst met onze stichting. Zie www.belastingdienst.nl onder Periodieke giften
Het secretariaat stuurt u graag de benodigde papieren (volmacht voor schenking) op.Onze overheadkosten waren in 2023: 1,9%