EN NL e-mail bulletin contact

bestuur en beleid

Bestuur
Alet Meurs, voorzitter
Conny van Staalen-van Leeuwen, secretaris
Marien van Staalen, penningmeester


Bestuursleden (links naar rechts): Jantine Unger, Alet Meurs, Maurien Wetselaar, Conny van Staalen, Karin van Duijnhoven, Theo van Pinxteren, Nienke de Graaf, Jacques Baartmans en Marien van Staalen

 

Beleid 2021-2026 

Missie: het bevorderen van educatie en welzijn van kansarme kinderen in India.

Visie: Stichting Benares Schoolfonds vindt onderwijs de belangrijkste manier om sociale veranderingen tot stand te brengen. Met de nadruk op scholing van meisjes ondersteunt de stichting de gedachte dat de noodzakelijke sociale veranderingen sneller gerealiseerd kunnen worden door goed opgeleide vrouwen.

De stichting is klein en wil klein blijven. Donateurs stellen het op prijs dat het werk overzichtelijk is en de uitgaven helder. Dat enkele bestuursleden, allen vrijwilligers, ieder jaar op eigen kosten naar India gaan om de lopende contracten te evalueren en zich op de hoogte te stellen van de stand van zaken, geeft vertrouwen in de juiste besteding van de donateursgelden.
Dat wil de stichting zo houden.


Projecten
De stichting blijft de huidige vijf scholen (basis- en middelbaar onderwijs) ondersteunen. Om hun financiële afhankelijkheid van de stichting te verminderen, zal de structurele steun aan de scholen (nu maximaal 50% van het schoolbudget) waar dat kan heel langzaam licht worden verlaagd.

Naast scholen ondersteunt BSF ook kleine ngo’s en informele educatieprojecten.

De steun is nadrukkelijk financieel; bestuurlijk en onderwijsinhoudelijk varen de scholen hun eigen koers, zonder bemoeienis van BSF.

De mogelijkheid een individuele leerling te sponsoren blijft bestaan. Onze eigen scholen selecteren daarvoor de leerlingen, bij voorkeur uit de klassen 9 tot en met 12, de duurdere klassen, en uit de armste gezinnen.

Van binnenkomende nieuwe gelden zou eventueel in de toekomst een nieuw project aangenomen kunnen worden of nieuwe initiatieven op onze scholen kunnen worden ondersteund.

Beroepsonderwijs wordt in de nieuwe Indiase overheidsplannen een verplicht onderdeel van het schoolcurriculum. De stichting zal de scholen financieel helpen met het opzetten daarvan.

Na klas 12, eigenlijk het eindmoment van onze steun, stellen we beroepsopleidingen open voor enkele gemotiveerde leerlingen.

De stichting focust op kwaliteitsverbetering van het onderwijs op de scholen. De scholen actualiseren hun korte- en langetermijnvisie. Hieraan wordt de kwaliteitsverbetering gemeten.


Fondswerving

BSF heeft een stabiel netwerk van individuele donateurs. Dat wordt zorgvuldig bijgehouden en, indien nodig, aangevuld.

Het in eigen beheer uitgegeven reisverslag, dat bestuurslid Nienke de Graaf maakte van haar fietstocht naar India, zal op scholen, bibliotheken en serviceclubs gepresenteerd worden, waarbij tevens aandacht gevraagd wordt voor het werk van de stichting.

Eind 2022 stopt de vijfjarige steun van een grotere sponsor.
BSF heeft vanaf 2020 een nieuwe grote sponsor tot en met 2024. Deze meerjarige partnerships zijn belangrijk voor de continuïteit van onze projecten.

De stichting moet op tijd vervangende fondsen werven, bij voorkeur meerdere kleinere, om niet te afhankelijk te zijn van een enkele grote sponsor.

De stichting houdt een reserve aan van € 50.000,-.


BSF ANBI stichting
Bekijk hier de BSF ANBI registratie >

Onze overheadkosten waren in 2023: 1,9%