EN NL e-mail bulletin contact

Onderwijs voor kansarme kinderen in India

Stichting Benares Schoolfonds vindt onderwijs de belangrijkste manier om sociale veranderingen tot stand te brengen.
Met de nadruk op scholing van meisjes ondersteunt de stichting de gedachte dat de noodzakelijke sociale veranderingen sneller gerealiseerd kunnen worden door goed opgeleide vrouwen.

De scholen die wij steunen

De scholen, behalve de Vatsalya School allemaal gelegen in Varanasi, bieden de allerarmsten onderwijs van hoge kwaliteit, met moderne voorzieningen en goed opgeleide onderwijzers.
Benares Schoolfonds ondersteunt de scholen met de salarissen, de inrichting van lokalen, computers en de aanschaf van schoolmaterialen.
Sponsors en donateurs maken die ondersteuning mogelijk.

Uw steun is hun toekomst

Wat zijn de sponsormogelijkheden?

Als schoolsponsor
Voor € 23 per maand (of € 275 per jaar) biedt u een kind (basis)onderwijs, schoolboeken, een uniform. Als u dat wilt, ontvangt u jaarlijks een foto en schoolrapport van het door u gesponsorde kind.
Maar u kunt ook andere onderdelen van ons werk sponsoren.
Bekijk de mogelijkheden >

Als (vaste) donateur
Ook ieder ander vast bedrag per jaar of een eenmalige donatie komt ten goede aan het onderwijs en de leerlingen. Van losse en eenmalige donaties konden de afgelopen jaren veel extra projecten worden gerealiseerd.
Lees meer over sponsoren van Stichting Benares Schoolfonds >

Onze overheadkosten waren in 2023: 1,9%