EN NL e-mail bulletin contact

financiën

Stichting Benares Schoolfonds betaalde bij de oprichting in 2003 de schoolkosten van 21 individuele kinderen.

Al vele jaren is de stichting in staat daarnaast vijf scholen en diverse educatieve projecten te ondersteunen.

In 2003 ging een kleine 10.000 euro naar Varanasi, in 2011 meer dan 50.000 euro. In 2021 heeft de stichting een begroting van ongeveer 75.000 euro.
De stichting is financieel gezond en in staat haar toezeggingen aan de projecten na te komen.

Dankzij twee grote sponsors voor meerdere jaren (zie o.a. www.globewise.org) heeft de stichting haar steun aan de scholen kunnen uitbreiden.
Veel aandacht gaat uit naar versterking van de organisatie van de scholen en verhoging van de kwaliteit van het onderwijs.


Hieronder vindt u de cijfers van 2022:

Onze overheadkosten waren in 2022: 2,7%