EN NL e-mail bulletin contact

Asha Deep School

Een vrouw die jarenlang vanuit haar eigen huis had uitgekeken op de armenwijk Nagwa in Varanasi, richtte in 2004 de Hope and Joy Society for the Underprivileged op om een wezenlijke verandering te brengen in de omstandigheden van de Nagwabewoners. Een van de initiatieven was de oprichting van een school, de Asha Deep School.

De Asha Deep School, in dezelfde buurt als onze andere scholen, lag prachtig, met een speelplaats aan de Ganges. Jarenlang heeft de school op die plek met veel succes gefunctioneerd.
Het gebouw werd gehuurd en de huur werd ieder jaar hoger. Directeur Connie Rao droomde al jaren van een eigen school. Die droom is nu uitgekomen, dankzij enkele grote legaten uit het buitenland, waaronder via onze stichting.

Er werd enkele kilometers ten zuiden van de stad een stuk grond gekocht waar de nieuwe, fraai ontworpen school in juli 2023 is gestart. In de directe omgeving van de school wonen verschillende Dalitgemeenschappen. Want Connie Rao wil er vooral voor de allerarmsten en kastelozen zijn. Zo was dat in Nagwa, zo is dat in deze nieuwe omgeving.

In de directe omgeving van de vorige Asha Deep School waren veel nieuwe scholen gekomen, ook voor de allerarmsten, Connie’s doelgroep. Zij durfde daarom de stap aan om op een nieuwe locatie opnieuw te beginnen.

De school biedt niet alleen onderwijs, maar rekent ook goede samenwerking met de ouders van de kinderen en zorg voor een goede gezondheid tot haar taken.

Asha Deep bood in het oude gebouw onderwijs tot en met klas 8. Daarna zocht Connie voor haar leerlingen individuele sponsors en stuurde ze voor hun laatste schooljaren naar andere scholen. Over dat onderwijs was ze nooit tevreden. Dat kon ze zelf veel beter, vond ze. In het nieuwe gebouw kan ze alle klassen (t/m 12) kwijt. Veel leerlingen uit Nagwa gingen tot Connies vreugde met haar mee naar het nieuwe gebouw buiten de stad.

De klassen zijn klein, er zijn 13 goedbetaalde leraren op ruim 200 kinderen. De hoogste klassen krijgen een warme lunch; ze krijgen ook ’s middags les en aansluitend huiswerkbegeleiding. Er is een naschools programma van sport, spel, handvaardigheid en muziek.

Gebouw, lunch, een naschools programma, kleine klassen en goed gekwalificeerde leraren kosten veel geld. Een kwart van ons budget gaat naar Asha Deep School.ashadeepschool >

Onze overheadkosten waren in 2023: 1,9%