EN NL e-mail bulletin contact

Asha Deep School

Een vrouw die jarenlang vanuit haar eigen huis had uitgekeken op de armenwijk Nagwa in Varanasi, richtte in 2004 de Hope and Joy Society for the Underprivileged op om een wezenlijke verandering te brengen in de omstandigheden van de Nagwabewoners. Een van de initiatieven was de oprichting van een school, de Asha Deep School.

De 8-klassige school biedt niet alleen onderwijs, maar rekent ook goede samenwerking met de ouders van de kinderen en zorg voor een goede gezondheid tot haar taken.

De Asha Deep School, in dezelfde buurt als onze andere scholen, ligt prachtig, met een speelplaats aan de Ganges.
De klassen zijn klein, er zijn 13 goedbetaalde leraren op ruim 200 kinderen.
De laagste klassen stoppen om 1 uur, de leerlingen van klas 2 tot en met 8 (± 150) vervolgen na een warme lunch ’s middags de lessen en krijgen aansluitend huiswerkbegeleiding. Er is een naschools programma van sport, spel, handvaardigheid en muziek.

Asha Deep biedt onderwijs tot en met klas 8. Daarna zoekt de school voor haar leerlingen individuele sponsors en stuurt ze voor hun laatste schooljaren naar goede, meestal Engelstalige scholen in de buurt. Directeur Connie Rao verliest haar leerlingen niet uit het oog. Zij blijft ze ondersteunen, begeleiden en bemoedigen. Ze beschouwt het vervolgprogramma als een wezenlijk onderdeel van haar werk.

Gebouw, lunch, een naschools programma, kleine klassen en goed gekwalificeerde leraren kosten veel geld.

Het gebouw wordt gehuurd en de huur wordt ieder jaar hoger. Directeur Connie Rao droomt al jaren van een eigen school. Die droom gaat nu uitkomen, dankzij enkele grote legaten uit het buitenland.

Er is enkele kilometers ten zuiden van de stad een stuk grond gekocht waar de nieuwe school gaat komen. In de directe omgeving wonen verschillende Dalitgemeenschappen. Want Connie Rao wil er vooral voor de allerarmsten en kastelozen zijn. Zo was dat in Nagwa, zo is dat in deze nieuwe omgeving.

In de directe omgeving van de huidige Asha Deep School zijn veel nieuwe scholen gekomen, ook voor de allerarmsten, Connie’s doelgroep. Zij durft daarom de stap aan om op een nieuwe locatie opnieuw te beginnen.

ashadeepschool >

Onze overheadkosten waren in 2022: 2,7%